Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne

Adres korespondencyjny dla wszystkich WKR:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

WKR Wydziału [nazwa wydziału]

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

W rekrutacji zimowej Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują od 26 stycznia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Prosimy również o sprawdzenie terminów rekrutacji.  

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

paw. A-4, sala 228
tel: 12 617 27 10

mail: wkrwg@agh.edu.pl
http://www.gorn.agh.edu.pl

 

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

paw. B-5, pok. 1
tel: 12 617 34 04

mail: rekrutacja@metal.agh.edu.pl

http://www.wmiim.agh.edu.pl

 

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

paw. B-1 (Al. A. Mickiewicza 30), pok. 1

tel: 12 617 37 91

mail: rekrut@eaiib.agh.edu.pl 

http://www.eaiib.agh.edu.pl

 

 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

paw. D-17 (ul. Kawiory 21), pok. 1.36

tel: 12 617 59 13

mail: rekrutacja@iet.agh.edu.pl,

www.iet.agh.edu.pl

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

paw. B-2 (al. A. Mickiewicza 30), pok. 21

tel: 12 617 34 44

mail: wkr-imir@agh.edu.pl,

http://www.imir.agh.edu.pl

 

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

paw. A-0, pok. 15

tel: 12 617 24 20

mail: wkr@geol.agh.edu.pl,

http://www.wggios.agh.edu.pl

 

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

paw. C-4 (al. A. Mickiewicza 30), pok. 220

tel: 12 617 40 70

mail: wkr-geod@agh.edu.pl,

http://www.geod.agh.edu.pl

 

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

paw. B-8, pok. 04

tel: 12 617 40 31

mail: wkrwimic@agh.edu.pl,

www: http://www.ceramika.agh.edu.pl/pl/

 

 

Wydział Odlewnictwa

paw. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101

tel: 12 617 36 84

mail: rekrutacja@agh.edu.pl

http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/kandydaci

 

 

Wydział Metali Nieżelaznych

paw. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101

tel: 12 617 36 84

mail: rekrutacja@agh.edu.pl

http://www.wmn.agh.edu.pl

 

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

paw. A-1, pok. 129

tel: 12 617 40 30

mail: wkr.wwnig@agh.edu.pl,

http://www.wnig.agh.edu.pl

 

 

Wydział Zarządzania

paw. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101

tel: 12 617 36 84

mail: rekrutacja@agh.edu.pl

http://www.zarz.agh.edu.pl

 

 

Wydział Energetyki i Paliw

paw. D-4, pok. 14

tel: 12 617 48 83

mail: rekweip@agh.edu.pl,

http://www.weip.agh.edu.pl

 

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

paw. D-10 (ul. Reymonta 19), pok. 2

tel: 12 617 44 99

mail: rekrutacja@fis.agh.edu.pl,

http://www.fis.agh.edu.pl

 

 

Wydział Matematyki Stosowanej

paw. B-7 (ul. Czarnowiejska 70),
pok. 1.1

tel: 12 617 40 63

mail: wkrwms@wms.mat.agh.edu.pl,

http://www.wms.agh.edu.pl

 

 

 

Wydział Humanistyczny

paw. U-2 (ul. Reymonta 7), pok. 101

tel: 12 617 36 84

mail: rekrutacja@agh.edu.pl

http://www.wh.agh.edu.pl