Kontakt

W okresie rekrutacji WKR dyżurują od 26 czerwca do 30 września w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

W okresie sierpnia część komisji zawiesza rekrutację. Terminy zawieszenia dyżurów podane są na stronie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

 

W sprawach dotyczących rekrutacji prosimy kontaktować się przez system e-Rekrutacja, lub jeśli ktoś nie posiada konta w systemie, drogą elektroniczną na adres rekrutacja@agh.edu.pl.  

 

Prosimy o podpisywanie się pod wysyłaną korespondencją, gdyż pytania z niepodpisanych listów pozostają bez odpowiedzi. 

 

Przed wysłaniem maila lub telefonem proponujemy zapoznać się z informacjami umieszczonymi w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

 

Szczegółowe pytania w sprawie przebiegu studiów, świadczeń socjalnych, miejsc w akademikach itp. prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych lub dziekanatów danych Wydziałów.

Adres:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

bud. U2 (Centrum Dydaktyki AGH), pok. 101

Telefon: (12) 617 36 84

email: rekrutacja@agh.edu.pl

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna AGH w Krakowie nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymywaną pocztą elektroniczną), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Zgodnie z powyższym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
  • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.