Kalendarz rekrutacji letniej 2018/2019

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie pracy WKR:

25 czerwca 2018 r.

Zakończenie pracy WKR:

26 września 2018 r.

WKR dyżurują w godzinach od 9:00 do 15:00.

Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia będzie prowadzona w cyklach rekrutacyjnych. Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia następować będzie o godz. 1500.

 

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:

od 4 czerwca 2018 r.
do 19 września 2018 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Nr

Złożenie/potwierdzenie
deklaracji w systemie e-Rekrutacja

Wstępna kwalifikacja

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji

Wpisy

1

od 4 czerwca do 4 lipca

5 lipca

od 6 do 11 lipca, w tym sobota 7 lipca do godz. 1300

od 6 do 11 lipca, w tym sobota 7 lipca do godz. 1300

2

od 6 do 11 lipca

12 lipca

od 13 do 18 lipca

od 13 do 18 lipca

3

od 13 do 18 lipca

19 lipca

od 20 do 25 lipca

od 20 do 25 lipca

4

od 20 do 25 lipca

26 lipca

od 27 lipca do 1 sierpnia

od 27 lipca do 1 sierpnia

5

od 27 lipca do 5 września

6 września

od 7 do 12 września

od 7 do 12 września

6

od 7 do 12 września

13 września

od 14 do 19 września

od 14 do 19 września

7

od 14 do 19 września

20 września

od 21 do 26 września

od 21 do 26 września

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Nr

Złożenie/potwierdzenie
deklaracji w systemie e-Rekrutacja

Wstępna kwalifikacja

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji

Wpisy

1

od 4 czerwca do 9 lipca

10 lipca

od 11 do 16 lipca, w tym sobota 14 lipca do godz. 1300

od 11 do 16 lipca, w tym sobota 14 lipca do godz. 1300

2

od 11 do 16 lipca

17 lipca

od 18 do 23 lipca

od 18 do 23 lipca

3

od 18 do 23 lipca

24 lipca

od 25 do 30 lipca

od 25 do 30 lipca

4

od 25 lipca do 10 września

11 września

od 12 do 17 września

od 12 do 17 września

5

od 12 do 17 września

18 września

od 19 do 24  września, w tym sobota 22 września do godz. 1300

od 19 do 24  września, w tym sobota 22 września do godz. 1300

Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu.

Ogłoszenie wyników następować będzie o godz. 1500.

 

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja trwać będzie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 19 września 2018 r., do godz. 1400.

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 4 czerwca
do 10 września do godz. 1400

od 13 do 19 września,
godz. 1400

Egzaminy wstępne

11 września

20 września

Wstępna kwalifikacja kandydatów

12 września

21   września

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia oraz wpisy

od 13 do 19 września

od 24 do 26 września

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 4 czerwca do 13 września, godz. 1400

Egzaminy wstępne

14 i/lub 15 września (sobota)

Wstępna kwalifikacja kandydatów

17   września

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia oraz wpisy

od 18 do 22 września (sobota, do godz. 1300)