10 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2017/2018 z najwyższymi progami przyjęć (najwyższa możliwa do uzyskania wartość wskaźnika rekrutacji wynosiła 1000 punktów).

 

Kierunek
(wydział)

Próg punktowy

Informatyka
   (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
936
Informatyka
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
914
Teleinformatyka
   (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
890
Informatyka Stosowana
   (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
882
Automatyka i Robotyka
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
882
Automatyka i Robotyka
   (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
858
Informatyka i Ekonometria
   (Wydział Zarządzania)
834
Mikroelektronika w Technice i Medycynie
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
824
Inżynieria Mechatroniczna
   (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
818
Informatyka Stosowana
   (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
816