10 najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2017/2018.

 

Kierunek
(wydział)

Liczba kandydatów
/miejsce

Informatyka Stosowana
   (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
10,7
Informatyka
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
8,7
Informatyka Stosowana
   (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
8,6
Informatyka i Ekonometria
   (Wydział Zarządzania)
7,2
Automatyka i Robotyka
   (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
7,1
Teleinformatyka
   (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
6,8
Inżynieria Mechatroniczna
   (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
6,7
Inżynieria Mechatroniczna i Materiałowa
   (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
6,6
Ekologiczne Źródła Energii
   (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
6,2
Automatyka i Robotyka
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
6,0