Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji 2017/2018, które najszybciej zakończyły rekrutację (rekrutacja obejmowała 12 cykli).

 

Kierunek
(wydział)

Nr cyklu

Informatyka
   (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
1

Edukacja Techniczno-Informatyczna
  
(Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

2
Informatyka Społeczna
   (Wydział Humanistyczny)
2
Teleinformatyka
   (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
2
Elektronika i Telekomunikacja (w języku angielskim)
  
(Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
3
Fizyka Medyczna
   (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
3
Informatyka
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
3
Informatyka i Ekonometria
   (Wydział Zarządzania)
3
Inżynieria Obliczeniowa
   (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
3

Mikroelektronika w Technice i Medycynie
   (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

3
Zarządzanie
   (Wydział Zarządzania)
3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
   (Wydział Zarządzania)
3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
   (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
3