Stawki czesnego dla studentów na studiach niestacjonarnych

Wysokość opłat za semestr w pierwszym roku studiów niestacjonarnych w AGH rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018 reguluje Zarządzenie Nr 21/2017 Rektora AGH.

Opłaty za studia niestacjonarne należy dokonywać na numery rachunków wskazane w umowach podpisanych pomiędzy studentami, a Wydziałami.

 

Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych w AGH dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018:

 

Wydział/kierunek

Opłata
za pierwszy semestr [zł]

Studia
I stopnia

inżynierskie

Studia
I stopnia

licencjackie

Studia
II stopnia

magisterskie

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

2000

 

2000

Górnictwo i Geologia

2000

 

2000

Inżynieria Środowiska

2000

 

2000

Zarządzanie i inżynieria produkcji

2000

 

2000

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Informatyka Stosowana

2100

 

2250

Inżynieria Materiałowa

1900

 

2100

Metalurgia

1900

 

2100

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Elektrotechnika

2100

 

2500

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

2500

 


Informatyka

2800

 

 

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

2090

 

2150

Mechanika i Budowa Maszyn

2090

 

2150

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

1700

 

1700

Inżynieria Środowiska

1550

 

1550

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Technologia Chemiczna

 

 

2500

Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

 

 

2900

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

1700

 

2100

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

1700

 

2100

Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

 

1850

2150

Zarządzanie

 

1850

1950

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1850

 

2150

Humanistyczny

Kulturoznawstwo

 

1750

1900

Socjologia

 

1750

1900