Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia stacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 

KierunekRekrutacja letnia Rekrutacja zimowa
I
stopień
II
stopień
II
stopień
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo 120075
Górnictwo i Geologia 60060
Inżynieria Środowiska90060
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych45030
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji90075
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna60020
Inżynieria Ciepła60030
Inżynieria Materiałowa 1200120
Inżynieria Obliczeniowa6000
Informatyka Stosowana150075
Metalurgia60045
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka 1500
90
Elektrotechnika 1650120
Informatyka
1350
105
Inżynieria Biomedyczna 1350
90
Mikroelektronika w Technice i Medycynie75030
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika70
00
Elektronika i Telekomunikacja1400100
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)30030
Informatyka2200140
Teleinformatyka80070
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka 1200105
Inżynieria Akustyczna 900
60
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa60
0
0
Mechanika i Budowa Maszyn 3300230
Inżynieria Mechatroniczna90090
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) 60030
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii 45030
Geofizyka 450
45
Geoinformatyka6000
Górnictwo i Geologia 1050
150
Informatyka Stosowana 900
30
Inżynieria Środowiska 90 0
75
Ochrona Środowiska 45 0
30
Turystyka i Rekreacja 60 60 0
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia 1500150
Geoinformacja6000
Inżynieria Środowiska 900120
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika305
25
Chemia Budowlana3000
Inżynieria Materiałowa 805
75
Technologia Chemiczna14010130
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych120080
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich1050
50
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa 900
30
Metalurgia900
30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1200
60
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia 90090
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 90090
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria 90600
Zarządzanie120900
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1500120
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna 15015
135
Energetyka 1800
150
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią60060
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna500
30
Fizyka Techniczna700
30
Informatyka Stosowana 1050
60
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka 200200
0
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społeczna7500
Kulturoznawstwo  45300
Socjologia75600