Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia stacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji zimowej na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

 

Wydział / kierunek / limit miejsc

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo 105
Górnictwo i Geologia 105
Inżynieria Środowiska60
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji90
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna20
Inżynieria Ciepła45
Inżynieria Materiałowa 120
Informatyka Stosowana75
Metalurgia45
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka 105
Elektrotechnika 135
Informatyka
105
Inżynieria Biomedyczna 90
Mikroelektronika w Technice i Medycynie45
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika i Telekomunikacja120
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)30
Informatyka140
Teleinformatyka70
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka 120
Inżynieria Akustyczna 60
Mechanika i Budowa Maszyn255
Inżynieria Mechatroniczna90
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) 30
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii 30
Geofizyka 30
Górnictwo i Geologia 180
Informatyka Stosowana 45
Inżynieria Środowiska120
Ochrona Środowiska30
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia 150
Inżynieria Środowiska 120
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika25
Inżynieria Materiałowa75
Technologia Chemiczna130
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych80
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich50
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa 30
Metalurgia30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 60
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia 120
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 120
Wydział Zarządzania
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 120
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna 120
Energetyka 150
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 60
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna30
Fizyka Techniczna30
Informatyka Stosowana 60