Zasady kwalifikowania kandydatów na studia II stopnia

Kandydat może zadeklarować tylko jeden kierunek studiów. Można złożyć tylko jedną deklarację na studia stacjonarne i jedną na studia niestacjonarne.

 

WKR podejmuje uchwałę o wartości granicznej wskaźnika rekrutacji.

Kandydaci, którzy posiadają wskaźnik rekrutacji o wartości wyższej lub równej wartości granicznej zostają zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek.