Zasady kwalifikowania kandydatów

Poniżej przedstawiany informacje dotyczące zasad kwalifikowania kandydatów na studia:


Liczba miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych w danym roku akademickim jest ustalana uchwałą Senatu AGH.