Krok po kroku na studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się w cyklach tygodniowych.

 

Dla studiów stacjonarnych, w każdy wtorek, począwszy od 4 lipca, odbywa się kwalifikowanie kandydatów. Od środy do następnego poniedziałku, zakwalifikowani kandydaci mogą dokonać wpisu i zostać studentami AGH.

 

Na studiach niestacjonarnych kwalifikacja odbywa się w każdy piątek począwszy od 7 lipca. Wpisy są możliwe od poniedziałku do czwartku.

 

Zawsze pierwszeństwo mają najlepsi. Rekrutacja trwa do momentu wypełnienia wszystkich miejsc na kierunku.

 

Miejsc jest mniej niż chętnych, więc nie czekaj!

 

Krok 1

Elektroniczna rejestracja 

Chcesz studiować w AGH?

 

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe i wyniki matury.

 

Możesz to zrobić w dowolnym momencie począwszy od 1 czerwca.

 

Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona!

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

 

UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

 

 

 

Krok 2

Deklaracja kierunków  

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować.

 

Na studia pierwszego stopnia możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków, na które aktualnie aktualnie prowadzona jest rekrutacja, z tego samego lub z różnych wydziałów. Jeśli zmienisz decyzję co do kierunku lub braknie miejsc na tym, który wcześniej wskazywałeś, możesz złożyć inne deklaracje.

 

UWAGA! Deklaracja będzie uwzględniania w kwalifikacji dopiero po uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy AGH lub potwierdzeniu jeśli była już opłacona.

 

 

Krok 3

Opłata rekrutacyjna  

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej dla każdej  deklaracji.

 

Wysokość opłaty zależy od liczby złożonych deklaracji

 

 

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:

a) przelewem,

b) z wykorzystaniem płatności on-line.

 

Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

 

Uwaga! Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu Twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

 

Potwierdzenie wykonania przelewu nie wystarczy - system rekrutacyjny sprawdza automatycznie opłaty na naszym rachunku bankowym.

 

Jeśli dokonałeś opłaty tylko za część deklaracji na dany stopień i formę studiów to opłaty będą przypisane chronologicznie do składanych deklaracji.

 

 

 

Krok 4

Wprowadzenie wyników
egzaminu maturalnego 

Wprowadź do  systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości. Posłużą one do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

 

System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

 

PAMIĘTAJ! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników wprowadzonych do systemu i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia

 

W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się w WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś.

 

 

 

Krok 5

Kwalifikacja wstępna  

Wyniki egzaminu maturalnego zamieszczone w systemie posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

 

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na zadeklarowane kierunki. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

 

Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany i znalazłeś się na liście oczekujących  możesz:
  • dalej brać udział w rekrutacji na ten kierunek potwierdzając deklarację w systemie e-Rekrutacja  (nie musisz wnosić ponownie opłaty)
  • zadeklarować inne kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja (tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty za każdą nową deklarację).

 

UWAGA! Jeżeli chcesz zostać studentem AGH, to po wstępnej kwalifikacji musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

 

 

 

Krok 6

Składanie

podań  

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

 

wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia, podpisz je i złóż w WKR kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wybierz jeden, na który chcesz dokonać wpisu).

 

Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

 

 

 

Krok 7

Wpisy na studia

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

 

  • Dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH).
  • Za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania fotografii do dowodu osobistego.
  • Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwej dla kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany i chcesz dokonać wpisu na studia.

 

Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć  oryginał dokumentu tożsamości (do wglądu) ,

 

Uwaga!
  1. Wpisu na studia możesz dokonać w tym samym terminie co składanie podań.
  2. Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oraz jednocześnie brak potwierdzenia udziału w kolejnym cyklu oznacza rezygnację z rekrutacji na dany kierunek.

 

Pamiętaj, musisz szybko dokonać wpisu ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc.