Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

fot. Dreamstime

Zdjęcie przedstawiające biały znak niepełnosprawności ruchowej na ciemnym tle. Znak otoczony jest przez cztery dłonie.
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami – szkolenie świadomościowe
 • 04.11.2022
 • 09.11.2022

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH zaprasza na szkolenie świadomościowe pt. „Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie, na terenie AGH, w terminach (do wyboru) 4 i 9 listopada 2022 r., w godz. od 9.00 do 14.00.

Zapisy trwają do:

 • 27 października (na termin 4 listopada),
 • 31 października (na termin 9 listopada).

Zakres szkolenia

 • Kim jest osoba z niepełnosprawnościami
 • Rodzaje niepełnosprawności i ogólna charakterystyka – specyfika potrzeb
 • Profil potrzeb osoby z niepełnosprawnościami w kontekście pełnego uczestnictwa w życiu akademickim
 • Bariery architektoniczne oraz narzędzia umożliwiające ich eliminację
 • Studenci z chorobami psychicznymi jako współuczestnicy procesu kształcenia.
 • Budowanie poczucia podmiotowości osób z niepełnosprawnościami i definiowanie niepełnosprawności w jej społecznym znaczeniu
 • Rola pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na uczelni
 • Sposoby prezentowania informacji
 • Adaptacja informacji do możliwości percepcyjnych osób z niepełnosprawnościami
 • Aktualny stan przepisów prawa autorskiego w kontekście dostępności informacji
 • Formy udostępniania utworów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie tekstu, dźwięku, obrazu, rejestracja zajęć dydaktycznych, dostępność stron WWW, korzystanie z zasobów bibliotecznych)
 • Stereotypy, prawda i mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami
 • Z czym możemy spotkać się na uczelni rozwiązania techniczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym naukę
 • Techniczne i organizacyjne środki likwidacji barier architektonicznych
 • Sposoby komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami
 • Wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, z problemami z poruszaniem się
 • Dobre praktyki w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje, formularze zapisowe, dokumenty do pobrania

Stopka