Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Wizje Nowej Energetyki: Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu – polski triplet realizacyjny

30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 na platformie internetowej Webex odbędzie się wykład prof. Jana Popczyka pt. „Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu – polski triplet realizacyjny”. Prelegent, niekwestionowany autorytet polskiej energetyki, podczas niedawnego IV Forum Energetyki Rozproszonej został laureatem nagrody „Kreator Nowej Energetyki”.

Wykład prof. Jana Popczyka otwiera cykl „Wizje Nowej Energetyki", w ramach którego największe osobowości polskiej energetyki będą analizować i interpretować kierunki transformacji energetycznej oraz przedstawiać wynikające z nich oryginalne, osobiste rekomendacje niezbędnych działań. W projekcie KlastER przeprowadzono już 22 seminaria tematyczne. Cykl „Wizje Nowej Energetyki” to nowa, niezależna od seminariów formuła spotkań i wymiany wiedzy. Kolejny wykład w tej nowej formule odbędzie się po przerwie wakacyjnej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające uczestnictwo w wydarzeniu. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania, a tym samym włączyć się w dyskusję.

Aktualny program wydarzenia

Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

***

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 zł, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 zł).

Stopka