Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Webinarium: Zarządzanie danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium poświęcone tematyce otwierania danych badawczych w dyscyplinach naukowych, które poświęcone będzie zarządzaniu danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku. Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 13.30 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Szkolenie w języku polskim poprowadzi dr Dariusz Ignatiuk z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem webinarium jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania danymi badawczymi w naukach o Ziemi i środowisku oraz kompetencji pozwalających na przygotowanie i wdrażanie planów zarządzania danymi. Podczas webinarium zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

 • dlaczego zarządzanie danymi badawczymi jest ważne w naukach o Ziemi i środowisku,
 • charakterystyka danych w naukach o Ziemi i środowisku,
 • zasady FAIR,
 • zasady otwierania danych badawczych,
 • ogólne informacje dotyczące Planu Zarządzania Danymi,
 • opis danych oraz pozyskiwanie lub ponowne wykorzystanie dostępnych danych,
 • przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań,
 • wymogi prawne, kodeksy postępowania,
 • udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych,
 • zadania związane z zarządzaniem danymi oraz zasoby,
 • wdrażanie i raportowanie Planów Zarządzania Danymi.
   

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się szeroko rozumianymi naukami o Ziemi i środowisku, w tym naukowców, doktorantów, jak również data stewardów i pracowników administracji wspierających naukowców w kwestiach związanych z zarzadzaniem danymi badawczymi w tej dyscyplinie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 maja br. lub do wyczerpania miejsc (limit: 500 osób) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą elektorniczną.

Samo wysłanie zgłoszenia na webinarium nie stanowi potwierdzenia udziału. Przy rekrutacji decydować będzie profil uczestnika oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji należy przesłać informację na adres: otwarta.nauka(at)ncn.gov.pl.

Stopka