Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie odbędzie się 11 października 2022 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Podczas webinarium zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi i rozliczenia projektów badawczych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania planowana liczba uczestników została ograniczona do 40 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 września 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą elektroniczną po zakończeniu naboru zgłoszeń. Samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału.

szczegółowe informacja, rejestracja

 

Stopka