Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Webinar: Inicjatywa na rzecz szkolnictwa wyższego (EIT HEI). Budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym we współpracy z MŚP
  • 28.11.2022

Europejski Instytut Innowacji i Technologii EIT ogłosił trzecią edycję konkursu HEI Initiative, którego budżet wynosi 12 mln EUR. Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Biuro NCBR w Brukseli zapraszają przedstawicieli nauki i biznesu na webinar dotyczący konkursu, który odbędzie się 28 listopada 2022 r. w godz. 10.00–12.00.

Celem spotkania jest zaprezentowanie polskim podmiotom, zarówno uczelniom, jak i firmom, możliwości, jakie oferuje nowa inicjatywa w zakresie wzmacniania partnerstw między szkolnictwem wyższym, biznesem i organizacjami badawczymi, oraz poprawy jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas spotkania będzie można zdobyć informacje o zasadach uczestnictwa w konkursie i podpowiedzi jak przygotować dobry wniosek. Goście podzielą się praktycznymi informacjami zarówno z procesu aplikacji jak i realizacji projektów HEI.

Rejestracja

Agenda spotkania

HEI Initiative jest nową inicjatywą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii mającą na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności europejskiego sektora szkolnictwa wyższego poprzez promowanie i wspieranie rozwoju zmian, zapewnienie dostępu do wiedzy specjalistycznej i ekosystemu innowacji EIT, a także do coachingu i finansowania.

W poprzednich naborach ogłoszonych w ramach Inicjatywy EIT HEI nagrodzono 50 projektów reprezentujących ponad 290 instytucji szkolnictwa wyższego i 300 organizacji pozaakademickich, takich jak prywatne firmy, w tym MŚP, ośrodki badawcze, władze publiczne i NGO. Kolejne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane przez EIT 8 listopada, a termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 r.

Stopka