Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Narodowe centrum nauki zaprasza na pierwszy w tym roku webinar szkoleniowy dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2023 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Podczas webinaru zostaną przybliżone zagadnienia związane z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów i raportowania.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi i rozliczenia projektów badawczych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości spotkania oraz komfortu kontaktu planowana liczba uczestników została ograniczona do 40 osób. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, niemniej jednak organizator zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 marca 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą elektroniczną po zakończeniu naboru zgłoszeń. Samo wysłanie zgłoszenia na webinar nie stanowi potwierdzenia udziału.

 

Stopka