Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Uroczystość nadania tytułu DHC prof. Janowi Kicińskiemu
  • 19.05.2023

19 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Auli AGH odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Kicińskiemu.

Program uroczystości

  • „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”
  • Przemówienie Rektora AGH prof. Jerzego Lisa
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Krzysztofa Mendroka
  • Wystąpienie promotora
  • Wręczenie dyplomu
  • Wykład mistrzowski
  • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”

Życiorys prof. Jana Kicińskiego

Profesor Jan Kiciński urodził się w Lisewie Malborskim w województwie pomorskim. Studia wyższe ukończył na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budowy Maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku w roku 1979, a w 1986 roku stopień doktora habilitowanego w AGH. Tytuł profesora uzyskał w roku 1995, w 2013 został członkiem korespondentem PAN. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2017 roku nadał prof. Kicińskiemu godność doktora honoris causa.

Jan Kiciński podjął pracę zawodową w IMP PAN w Gdańsku w roku 1972, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora. Pełnił przez cztery kadencje funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, a następnie przez dwie kadencje funkcję Dyrektora Instytutu. W IMP PAN pracuje do chwili obecnej, pełniąc funkcję Kierownika Zakładu Energetyki Rozproszonej.

Przez 18 lat był także zatrudniony jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Działalność naukowa Profesora koncentrowała się we wcześniejszym okresie na dynamice wirników i nieliniowej teorii drgań, a w ostatnich kilkunastu latach na ekoenergetyce, OZE oraz generacji rozproszonej.

Największym osiągnięciem naukowym prof. Jana Kicińskiego jest opracowanie nowej, nieliniowej metodologii opisu stanu dynamicznego maszyn energetycznych wraz z narzędziami informatycznymi dla jej aplikacji w postaci systemu komputerowego MESWIR.

Profesor opublikował 16 monografii, 51 artykułów w czasopismach międzynarodowych i wypromował 12 doktorów, z czego trzech uzyskało nagrodę premiera, a czterech zostało wyróżnionych przez Radę Naukową Instytutu.

Szczególnie warto odnotować monografie, które przyniosły Profesorowi światowe uznanie, a mianowicie: J. Kiciński, P. Chaja, Climate Change, Human Impact and Green Energy Transformation (Springer, 2021), J. Kicinski, G. Żywica, Steam Microturbin in Distributed Cogeneration (Springer, 2014), J. Kiciński, Rotordynamics (Wydawn. IMP PAN, 2006, współfinansowana przez koncern ALSTOM).

Największym osiągnięciem utylitarnym jest opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych technologii dla małoskalowej i rozproszonej energetyki, w tym zwłaszcza technologii CHP–ORC dla gminnych Autonomicznych Regionów Energetycznych.

Prof. Jan Kiciński położył olbrzymie zasługi w zakresie organizacji i koordynacji dużych inicjatyw naukowo-badawczych i integracji środowiska naukowego. Był kierownikiem największego w kraju projektu badawczego z zakresu ekoenergetyki „Budowa Centrum Badawczego PAN – Konwersja Energii i Źródła Odnawialne”. W efekcie powstało największe i najnowocześniejsze tego typu centrum w Polsce i jedno z trzech w Europie. Był też kierownikiem wysokobudżetowego projektu kluczowego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne”. Projekt ten uzyskał w 2015 roku najbardziej prestiżową w dziedzinie ochrony środowiska światową nagrodę Energy Globe Award (nagroda krajowa za najlepszy projekt w Polsce).

Za swą działalność Profesor uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów I stopnia (jako kierownik zespołu), Nagrodę Naukową Prezesa PAN, Nagrodę Badawczą koncernu Siemens oraz został laureatem konkursu o statuetkę APOLLO i statuetkę Zielonego Feniksa (za wkład w rozwój OZE i ekoenergetyki).

Stopka