Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

W AGH w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2023 r. prowadzona jest akcja honorowego krwiodawstwa „WAMPIRIADA – Lato HDK”. Miejsce pobrań, czynne w godz. 8.30–15.00, zlokalizowane jest w budynku Fundacji Pieśni i Tańca „KRAKUS” (ul. Reymonta 15, sala na I piętrze).

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez 3 dni poprzedzające pobranie krwi nie spożywały alkoholu. 

Poboru krwi, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dokonuje ekipa z Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Organizatorem akcji jest Zarząd Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK w AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA oraz Fundacji „KRAKUS”. 

Stopka