Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Szkolenie Rady Doskonałości Naukowej w sprawie postępowań o awans naukowy
  • 13.03.2023

13 marca 2023 r. w godzinach 11.00–16.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Aula Starej Biblioteki, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się zorganizowane przez Radę Doskonałości Naukowej we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim szkolenie z zakresu postepowań o awans naukowy.

W ramach szkolenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Szkolenie zakończy dyskusja.

Lista osób (wraz z ich adresami mailowymi), które chcą uczestniczyć w szkoleniu w formie stacjonarnej, powinna zostać przekazana przez rektorów uczelni oraz dyrektorów instytutów na adres mailowy daria.jaworska(at)rdn.gov.pl. Osoby, które nie będą miały możliwości przyjazdu do Warszawy, mogą uczestniczyć w szkoleniu w formie online, bez możliwości udziału w dyskusji (link do transmisji wydarzenia).

Ewentualne pytania należy kierować do Rady Doskonałości Naukowej (tel.: 22 656 60 98, e-mail: kancelaria(at)rdn.gov.pl).

Program

11.00–11.15 ǀ powitanie uczestników (rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak oraz przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn)

11.15–12.45 ǀ wystąpienie przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna na temat procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora

12.45–13.00 ǀ przerwa kawowa

13.00–14.00 ǀ wystąpienie kierownika Działu Rozwoju Kadr Naukowych Biura Rady Doskonałości Naukowej Artura Woźniaka na temat zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących

14.00–14.45 ǀ wystąpienie sekretarza Rady Doskonałości Naukowej prof. Bronisława Sitka na temat orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora

14.45 ǀ dyskusja

Stopka