Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB FENG) – spotkanie informacyjne online
  • 02.06.2023

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza potencjalnych wnioskodawców na spotkanie informacyjne na temat działania Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wydarzenie odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w formule online w godzinach 13.00–15.00.

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji przybliżą założenia programu MAB oraz zasady związane ze składaniem i oceną wniosków. Wydarzenie będzie również okazją do zadania pytań za pośrednictwem czatu.

Ramowy program spotkania
13.00 – powitanie i wprowadzenie

  • Główne założenia programu MAB
  • Zasady finansowania projektu
  • Dokumentacja konkursowa i sposób składania wniosków

ok. 14.15 – rozpoczęcie sesji Q&A
ok. 15.00 – zakończenie spotkania

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Działanie umożliwia uruchomienie w naszym kraju nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. Budżet działania wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych do 2029 roku. Jeden projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln zł dla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence). Nabór wniosków będzie prowadzony od 31 maja br. do 30 czerwca br.

Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim. Aby wziąć w nim udział, należy się zarejestrować do 1 czerwca br.

Stopka