Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

W dniach 25–27 października 2023 r. w Krakowie odbędzie się I Kongres Geoinformacyjny. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni to motyw przewodni wydarzenia, a cel – dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu danych kartograficznych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz w systemach informacji przestrzennej.

Kongres pozwoli na pełną integrację krajowych środowisk związanych z geoinformacją, a także umożliwi prezentację najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod geoinformacyjnych w praktyce.

tematyka wydarzenia obejmie zagadnienia w zakresie: spójnego modelowania informacji sytuacyjnej i wysokościowej, standardów geoinformacyjnych, integracji opracowań fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, kartograficznych, metod i algorytmów automatycznego modelowania 3D, jak również analiz i wizualizacji danych 3D oraz zastosowań technologii geoinformacyjnych w innych branżach.

Termin zgłaszania referatów został przesunięty do 23 września 2023 r.

Organizatorami I Kongresu Geoinformacyjnego są:

  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH,
  • Polska Akademia Umiejętności – Komisja Geoinformatyki,
  • Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji,
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny,
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Teledetekcji,
  • Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej,
  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
  • Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:
Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
tel.: 12 617 39 93, 12 617 38 26

Szczegółowe informacje

Stopka