Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Merytoryczna debata z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, paliwowych, firm z sektora energii odnawialnych nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej – to główny cel międzynarodowej konferencji Geotechnology and Energy AGH 2023, która odbędzie się w dniach 24–26 maja 2023 r. w Zakopanem.

Kluczowe obszary poruszone w trakcie obrad dotyczyć będą: przyszłości energetycznej Polski i Europy a dostępności paliw i energii, gospodarki zeroemisyjnej, rozwoju energetyki odnawialnej w tym: morskiej energetyki wiatrowej, geotermii oraz energetyki słonecznej, kierunków rozwoju gospodarki wodorowej, magazynowania energii, zmian w sektorze paliw i energii, w tym: roli gazu i węgla w miksie energetycznym oraz rynków paliw i energii wobec wyzwań klimatycznych, wpływu transformacji energetycznej na gospodarkę i społeczeństwo, gospodarki obiegu zamkniętego, dużej i małej energetyki jądrowej, perspektywicznych technologie energetyczne, zagospodarowania odpadów energetycznych.

Konferencja skierowana jest do odbiorców zawodowo związanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym, pracowników instytucji badawczych i uczelni, administracji rządowej i samorządowej oraz doktorantów i studentów.

Geotechnology and Energy AGH 2023 stanowi kontynuacją organizowanej od ponad 30 lat przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu międzynarodowej konferencji Drilling-Oil-Gas AGH.

Szczegółowe informacje

W ramach konferencji odbędzie się również forum polsko-ukraińskie obejmujące:

  • dyskusję nad bezpieczeństwem energetycznym Ukrainy i Polski w dobie transformacji energetycznych oraz trwającej wojny w Ukrainie;
  • panel umożliwiający przedstawienie firm polskich i ukraińskich;
  • powołanie i inauguracja Karpackiego Centrum Badawczego, którego celem będzie: ujednolicenie intelektualnego ludzkiego i infrastrukturalnego potencjału naukowego i praktycznego uczelni oraz przemysłu w celu stworzenia hubu naukowego, działalność którego będzie ukierunkowana na pozyskiwanie innowacyjnych produktów naukowych, ich komercjalizację i wprowadzenie do przemysłu.

Stopka