Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH zaprasza do udziału w Seminarium dla Tutorów i Tutorek AGH, które odbędzie się 19 maja 2023 r.

Tematem przewodnim będzie „Doświadczenie tutoringu na uczelni technicznej”, a celem jest podzielenie się dobrymi praktykami wypracowanymi przez Tutorów AGH, ze szczególnym uwzględnieniem metod tutoringowych wykorzystywanych na uczelni technicznej. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Aby wziąć udział w seminarium, należy zgłosić się do 12 maja br. poprzez formularz oraz przygotować komplet dokumentów wymaganych ze względu na projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni” (POWR.03.04.00-00-P023/21). Niektóre dokumenty muszą być podpisane przez „bezpośredniego przełożonego”. Ważne, aby dokumenty były wydrukowane w kolorze. Dokumenty należy dostarczyć do 17 maja 2023 do budynku C-4 na portierni, najlepiej w kopercie podpisanej „dla Anny Przewięźlikowskiej”.

Dla zainteresowanych osób, po seminarium możliwa jest publikacja przygotowanych artykułów w „Serii wydawniczej AGH Nauka – Technika – Technologia”.

Szczegółowe informacje, dokumenty, program

Stopka