Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?

21 czerwca 2022 r. w godz. 10.00–12.10 odbędzie się seminarium pn. Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną? Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej, z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex Events.

W trakcie seminarium podjęta będzie próba identyfikacji wybranych problemów związanych z lokalnym bilansowaniem. Uczestnicy zastanowią się, czy najnowsza aktualizacja dyrektywy EPBD może wspomóc dalszy rozwój energetyki rozproszonej. Na tle wieloletniej praktyki technicznego zarządzania budynkami z wykorzystaniem systemów BMS będzie można zapoznać się z de facto pierwszą formalną definicją inteligencji budynków, która pojawiła się w dokumentach unijnych i już daje się zauważyć w przepisach prawa budowlanego. Przeanalizowany będzie także problem, czy zdefiniowany w EPBD:2018 wskaźnik gotowości budynku do inteligencji (Smart Readiness Indicator) wyznacza metodykę zwiększenia zdolności budynków do współpracy z lokalnymi źródłami energii, które są przedmiotem działania klastrów lokalnej energetyki rozproszonej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza (link).

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wydarzeniu. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Aktualny program seminarium

To 22. wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER

***

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 zł, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 zł).

Stopka