Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Krajowy Punkt Kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Start 21 września 2022 r. Zakończenie 8 grudnia 2022 r.

Udział w Akademii Managera jest bezpłatny. Rejestracja ruszyła 1 września br.

Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych (w środy) oraz 7 spotkań towarzyszących (w wybrane czwartki), podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów.

Uczestnicy Akademii poznają cały cykl życia projektu w programie Horyzont Europa, przejdą krok po kroku przez program HE według koncepcji „od pomysłu do projektu” tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Zapoznają się również z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami.

W ramach spotkań towarzyszących przedstawione zostaną dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Szczegółowe informacje, harmonogram, rejestracja

Stopka