Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

56. edycja „WAMPIRIADY w AGH” – akcji honorowego krwiodawstwa

Zapraszamy do udziału w akcji „Wampiriada AGH – Lato HDK”, która odbędzie się w dniach 6–10 czerwca 2022 r. w stołówce „TAWO” (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00).

Akcja organizowana jest przez Akademickie Koło PCK i Klub HDK w AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH oraz Fundacji ACADEMICA.

Poboru krwi dokonuje ekipa z Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, przygotowana na aktualne warunki i wszelkie utrudnienia. Wszelkie środki ostrożności będą zachowane, liczba osób przebywających na sali nie przekroczy wymaganego limitu.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości krwi, surowca niezbędnego do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Wydarzenie to służy również rozszerzaniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedyną uczelnią w Polsce, która może poszczycić się działającą od 60 lat organizacją mającą na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Akcje krwiodawstwa w AGH odbywają się cyklicznie cztery razy w roku. Rokrocznie studenci AGH oddają ok. 1000 litrów krwi.

Organizatorzy zalecają, aby osoby biorące udział w akcji:

  • były zdrowe i wypoczęte,
  • posiadały dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez trzy dni poprzedzające badanie nie spożywały alkoholu.

Stopka