Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

W dniach 18–19 października 2022 r. w AGH odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Wydarzenie swoim patronatem objęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

W konferencji wezmą udział rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz przedstawiciele NAWA. Do uczestnictwa w konferencji zapraszane są także osoby, których praca jest związana z umiędzynarodowieniem uczelni.

W programie wydarzenia oprócz licznych prelekcji i warsztatów, zaplanowano m.in. wręczenie nagrody im. Barbary Centkowskiej profesorowi Jerzemu Buzkowi za „wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach”.

Szczegołowe informacje, formularz rejestracyjny

***

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.
Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez:

  • wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
  • organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów,
  • realizację wspólnych projektów,
  • promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą,
  • wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

IROs Forum liczy 28 uczelni członkowskich.

Stopka