20.10.2020

Zmarła Krystyna Norwicz


Z żalem informujemy o śmierci Krystyny Norwicz,  jednej z najaktywniejszych i najbardziej oddanych członkiń Stowarzyszenia Wychowanków AGH, nieocenionej propagatorki i organizatorki ruchu stowarzyszeniowego wśród absolwentów AGH.

Krystyna Norwicz została zaliczona w poczet Honorowych Członków Stowarzyszenia. Zasłynęła jako kreatorka i wieloletnia organizatorka ceremonii Ponownej Immatrykulacji po 50 latach, która to uroczystość weszła na trwałe do tradycji AGH.

W Stowarzyszeniu Wychowanków AGH przez wiele lat pełniła rozliczne funkcje: sekretarza Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego, przewodniczącej komitetów organizacyjnych kilkunastu konferencji i zjazdów naukowych. Członkini licznych komitetów organizacyjnych uroczystości Jubileuszowych w AGH. Była wspaniałą organizatorką i niestrudzonym orędownikiem pomagania wszystkim potrzebującym członkom społeczności uczelni.

Za swoje zasługi otrzymała: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznaczenie honorowe Za Zasługi dla Rozwoju Uczelni, Odznaki Za Zasługi dla Województwa Krakowskiego oraz województw: katowickiego, kieleckiego, wrocławskiego, legnickiego i piotrkowskiego, Medal 40-lecia Polski Ludowej.

Uroczystości żałobne rozpoczną się w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim 23 października o godz. 11.40.