23.01.2019

Zmarł prof. Andrzej Małecki – informacja o pogrzebie


Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. Andrzeja Małeckiego, wieloletniego pracownika naukowego i dydaktycznego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Prof. dr hab. Andrzej Lesław Małecki urodził się w 1947 r. w Krakowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 1987 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. otrzymał tytuł profesora. Od 1992 r. przez dwadzieścia lat pełnił funkcję Kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej a w latach 2002–2005 Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem.

Z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki profesor Małecki był związany przez ponad 40 lat swojej działalności naukowej oraz dydaktycznej. Nieoceniony wykładowca i nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń studentów i młodej kadry pracowników. Laureat kilku statuetek Ceramistrz – Dydaktyk Roku przyznawanych przez studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Głównym obszarem naukowych zainteresowań Profesora były podstawy teoretyczne analizy termicznej, metody numeryczne i statystyczne w opracowaniu danych kinetycznych uzyskanych w pomiarach politermicznych jak również zastosowanie metod sprzężonych w analizie termicznej.

Profesor Małecki był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego (PTKAT). Czternaście lat później został przewodniczącym stowarzyszenia. Funkcję tę pełnił od 2000 do 2006 r. Jako pierwszy Polak profesor Andrzej Małecki został wybrany w 2006 r. wiceprzewodniczącym, a w 2012 r. przewodniczącym International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC). Profesor był również członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komisji Nauk Ceramicznych PAN oraz Komitetu Nauki o Materiałach PAN.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był nagradzany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora AGH. W 2006 r. został uhonorowany przez PTKAT Medalem im. W. Świętosławskiego za wkład w rozwój analizy termicznej w kraju i na świecie, natomiast w 2015 r. nadano Profesorowi godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. Wojciecha Świętosławskiego.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 stycznia o godz. 11.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.