27.08.2020

Odszedł prof. Zbigniew Fajklewicz


Odszedł prof. dr hab. inż. Zbigniew Fajklewicz, geofizyk, twórca mikrograwimetrii, Honorowy Profesor AGH.

Profesor był specjalistą w zakresie ochrony terenów górniczych, wieloletnim pracownikiem Międzyresortowego Instytutu Geofizyki, Zakładu Geofizyki, Katedry Geofizyki na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym, później Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W latach 1966–1972 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Był wieloletnim członkiem i Przewodniczącym Komitetu Geofizyki PAN (1998–2004).

Profesor był pełnym pasji uczonym i nauczycielem akademickim, autorem znaczących prac naukowych, ekspertyz i opracowań przemysłowych, monografii i podręczników akademickich, promotorem kilkudziesięciu doktorów i kilkuset magistrów, laureatem wielu nagród i odznaczeń, m.in. „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, „Zasłużony dla Polskiej Geologii”.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat AGH.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 sierpnia o godz. 11.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.