15.01.2019

Odszedł prof. Jan Osika


Społeczność AGH w Krakowie z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci śp. prof. Jana Osiki.

Wieloletniego Pracownika Wydziału Metali Nieżelaznych AGH,

Specjalisty z obszaru metalurgii i przeróbki plastycznej metali nieżelaznych,

Członka Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego w latach 1988–1991,

Autora kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilkuset prac naukowo-badawczych,

Współpracownika zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. Ecole de Mines de Paris oraz Ecole Polytechnique w Metz,

Uhonorowanego wieloma odznaczeniami między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia RP i Złotą Odznaką Zasługi dla miasta Krakowa,

Aktywnego działacza społecznego w latach przemian ustrojowych.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają
Rektor i Senat AGH

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 16 stycznia 2019 roku o godz. 11:40 na Cmentarzu Rakowickim.