09.04.2019

Zmarł dr hab. Stanisław Brzychczy, prof. AGH


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dr. hab. Stanisława Brzychczego, profesora AGH, wieloletniego pracownika Wydziału Matematyki Stosowanej.

Dr hab. Stanisław Brzychczy, prof. AGH był znakomitym matematykiem, uznanym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. W AGH piastował wiele funkcji, był m.in. kierownikiem Zakładu Modelowania Procesów Technologicznych, kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych, członkiem Senatu AGH, prodziekanem ds. Nauki Wydziału Matematyki Stosowanej w latach 1999–2005, a w latach 2005–2008 dziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej.

Dr hab. Stanisław Brzychczy, prof. AGH był autorem licznych publikacji naukowych, monografii i podręczników akademickich. Za swoją działalność naukową otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz wielokrotnie nagrodę Rektora AGH.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 12 kwietnia br., o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.