Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

Prof. Bogusz Salwiński, artysta rzeźbiarz, autor monumentalnej rzeźby „grupy górników” sprzed budynku AGH

Prof. Bogusz Salwiński, artysta rzeźbiarz, autor monumentalnej rzeźby „grupy górników” sprzed budynku AGH

15 września 2022 r. zmarł prof. Bogusz Salwiński – artysta rzeźbiarz, prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dziekan Wydziału Rzeźby w latach 2002–2005 i 2005–2008, kierownik Katedry Rzeźby i Katedry Rysunku. Był autorem nowego projektu monumentalnej rzeźby figuralnej przedstawiającej górników przy pracy, która w 1979 r., z okazji jubileuszu 60-lecia AGH, wraz z nową rzeźbą „grupy hutników”, powróciła przed front gmachu głównego uczelni (poprzednie rzeźby, wykonane w 1935 r. z tworzywa ceramicznego, uległy zniszczeniu i zostały usunięte sprzed budynku w 1954 r.).

Profesor studiował w pracowni prof. Jerzego Bandury i prof. Mariana Koniecznego. W 1973 r. obronił nagrodzony wyróżnieniem dyplom magisterski. Następnie podjął pracę dydaktyczną na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP. Doktorat obronił w roku 1981. Stopień doktora habilitowanego nadano mu w 1992 r., a tytuł profesora otrzymał w 2012 r.

Brał udział w rekonstrukcji Pomnika Grunwaldzkiego, za co został odznaczony Złotą Odznaką Miasta Krakowa (1976).  

Uczestniczył w licznych konkursach na pomniki, m.in. w 1988 r. zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Pomnik Powstania Warszawskiego.

Inicjował i organizował wiele imprez środowiskowych. Jako dziekan Wydziału Rzeźby powołał nowy kierunek – Intermedia – koncentrujący w swoim programie dydaktycznym współczesne opcje artystyczne, funkcjonujące na światowym rynku sztuki, jak happening, video art, performance, instalacja itd. Również z jego inicjatywy powstała Galeria Rzeźby, dzięki której udało się uratować od zapomnienia dzieło wielu pokoleń artystów.

Bogusz Salwiński jest autorem około 400 portretów rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich. Wziął udział w kilkunastu wystawach indywidualnych oraz ok. 80 zbiorowych, w kraju i za granicą. Jego prace posiada w swoich zbiorach Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Tradycji Walk Niepodległościowych w Łodzi, Muzeum Martyrologii Obozu Koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie oraz krajowi i zagraniczni kolekcjonerzy prywatni.

Wychowawca wielu pokoleń studentów krakowskiej ASP.

Stopka