Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

prof. Zofia Orman, najstarsza absolwentka AGH

prof. Zofia Orman, najstarsza absolwentka AGH

10 kwietnia 2023 r. w wieku 104 lat zmarła prof. Zofia Orman, najstarsza absolwentka AGH. W 2019 r. – jubileuszowym roku AGH – obchodziła 100-lecie swoich urodzin.

Urodziła się 18 stycznia 1919 r. w Leżajsku. Od 12 roku życia mieszkała w Krakowie. W 1937 r. ukończyła VII Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Adama Mickiewicza w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Hutniczym AG. Do wybuchu wojny zaliczyła cztery semestry. W czasie wojny brała udział w tajnym nauczaniu, przygotowując uczniów do tajnej matury.

Po zakończeniu wojny kontynuowała studia w AG, uzyskując w 1946 r. z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera metalurga (pod nazwiskiem Maślanka). Na ostatnim semestrze była zatrudniona w charakterze młodszego asystenta w Zakładzie Metalografii Wydziału Hutniczego u prof. Władysława Łoskiewicza.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1946 r. w Zakładach Metalurgicznych w Trzebinii (wówczas „Huta Cynku”). Pracowała tam w oddziale badawczym, zajmując się opracowaniem produkcji tlenku aluminium, otrzymywaniem magnezu, jak i elektrolizą aluminium. Następnie pracowała w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach i jego oddziale w Skawinie.

W 1951 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach na stanowisku Kierownika Zakładu Elektrometalurgii. W 1954 r. obroniła pracę doktorską na AGH. W 1955 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Metali Lekkich w Skawinie na stanowisku Kierownika Zakładu Metalurgii Aluminium. W 1956 r. otrzymała tytuł naukowy docenta przyznany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną.

W 1966 r. rozpoczęła pracę w AGH na stanowisku kierownika Katedry Metalurgii Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych. Funkcje tę pełniła do 1989 r.

W 1973 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1983 r. – tytuł profesora.

W latach 1980–1989 była wicedyrektorem Instytutu Metalurgii Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych. W latach 1981–1984 prodziekan Wydziału Metali Nieżelaznych. Na emeryturę przeszła w 1989 r.

Autorka lub współautorka 70 publikacji, w tym 7 książek oraz 5 patentów. Promotorka 8 doktoratów.

Członkini Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce oraz Komisji Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

Za swoje zasługi otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Miasta Skawiny, Zasłużony dla Miasta Konina, Zasłużony dla Miasta Krakowa.

_ _ _

Ostatnie pożegnanie śp. Zofii Orman odbędzie się 17 kwietnia br. o godz. 11.00 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Stopka