Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

dr hab. inż. Kazimierz Jacek Szpunar, prof. AGH

dr hab. inż. Kazimierz Jacek Szpunar, prof. AGH

Zmarł Kazimierz Jacek Szpunar, prof. AGH, wieloletni, zasłużony pracownik Instytutu Matematyki (obecnie Wydział Matematyki) i Wydziału Geodezji Górniczej (obecnie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska).

Urodził się 17 sierpnia 1918 r. w Krakowie. W 1937 r. ukończył IV Gimnazjum Państwowe im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, a w 1949 r. – Wydział Hutniczy AGH. Będąc studentem II roku, podjął w 1946 r. pracę młodszego asystenta w Katedrze Matematyki Wydziału Górniczego. W związku z reorganizacją struktury AGH od 1952 r. pracował jako starszy asystent w Zakładzie i Katedrze Matematyki Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1958 r. na podstawie pracy „O pewnym równaniu różniczkowym charakteryzującym drgania tłumione”, której promotorem był prof. Stanisław Gołąb, uzyskał stopień doktora. W 1961 r. na podstawie rozprawy „Ujęcie stropu wyrobiska chodnikowego jako funkcja czasu” uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie został docentem etatowym.

W latach 1962–1969 był kierownikiem Katedry Matematyki Wydziału Geodezji Górniczej. W latach 1970–1973 kierował Zakładem Zastosowań Metod Matematycznych w Technice, a w latach 1974–1987 – Zakładem Metod Optymalizacyjnych Optymalizacji Instytutu Matematyki AGH. W latach 1974–1980 był opiekunem studiów na specjalności matematyka stosowana.

W 1971 r. został profesorem AGH. W latach 1970–1974 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematyki. W latach 1969–1984 był redaktorem działu „Matematyka-Fizyka-Chemia” Zeszytów Naukowych AGH.

W 1988 r. przeszedł na emeryturę.

Autor około 80 publikacji i 20 ekspertyz. Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komisji Nauk Technicznych PAN, Sekcji Mechaniki Teoretycznej Komitetu Fizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych PAN.

Za swoje osiągnięcia otrzymał odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Rektora AGH (wielokrotnie).

_ _ _ _ 

Pogrzeb odbędzie się 29 grudnia o godz. 11.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Stopka