15.03.2022

SONATINA 6 – konkurs NCN dla młodych badaczy


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 6 na projekty realizowane przez młodych badaczy. Budżet konkursu wynosi 25 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2022 r. do godziny 16.00.

Głównym celem SONATINY 6 jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo konkurs umożliwia im zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2018 r., lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2022 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Eksperci będą oceniać m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter planowanych badań, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz czy zaplanowane badania spełniają kryterium badań naukowych. Ogłoszenie wyników jest zaplanowane na lato 2022 r.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje