06.07.2021

II konkurs w ramach programu INFOSTRATEG NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Nabór wniosków potrwa od 7 maja do 6 lipca 2021 r.


Budżet konkursu to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze:

  • Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  • Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).


Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie narzędzi pozwalających na przetwarzanie mowy (frazy wypowiadane przez lekarza i ewentualnie pacjenta) i wydobywanie z tekstu istotnych informacji, które następnie byłyby klasyfikowane semantycznie i wprowadzane do wcześniej zbudowanego formularza i bazy danych. Formularze powinny być elastyczne, tak aby mogły być modyfikowane wraz z rozwojem narzędzi medycznych oraz dostosowywane do specjalności lekarza, który z nich korzysta. Na podstawie zebranej wiedzy system mógłby też automatycznie generować dokumenty: recepty, zwolnienia czy skierowania do dalszych badań diagnostycznych.

Drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad uniwersalnym cyfrowym asystentem wspierającym obywatela posługującego się językiem polskim w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej. System powinien mieć możliwość rozbudowy także do innych wersji językowych. Cyfrowy asystent mógłby być instalowany w urzędzie na dedykowanym sprzęcie (np. tablecie), jak również na smartfonie obywatela, co przełożyłoby się na lepsze przygotowanie obywatela do załatwienia sprawy w urzędzie.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. Dla obu tematów maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie NCBR.