Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

XXXVI Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego
  • 30.04.2023

AGH ogłasza Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki. Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Ogólnych AGH do 30 kwietnia 2023 r.

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy lub zespoły nauczycieli akademickich AGH. Kandydatów zgłaszają kolegia wydziałowe oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych, na wniosek pracowników lub przedstawicieli studentów. 

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, takich jak m.in.:

  • tworzenie innowacyjnych metod w dydaktyce i nowych unikatowych kierunków kształcenia,
  • przygotowanie kompleksowej bazy dydaktycznej (wykładów, tematyki ćwiczeń, materiałów dydaktycznych itd.) dla nowych przedmiotów nauczania,
  • opracowanie wyróżniających się podręczników, skryptów lub innych materiałów dydaktycznych,
  • wyróżniającą się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
  • wyróżniającą się długofalową współpracę z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej.

Zgłaszane do nagrody osiągnięcia powinny stanowić znaczny dorobek dydaktyczny i istotnie wykraczać ponad poziom kryteriów nagrody dydaktycznej Rektora AGH, jako szczególnie wybitne osiągnięcia w pojedynczym roku akademickim lub jako osiągnięcia wieloletnie. 

Szczegółowy regulamin konkursu – Zarządzenie nr 80/2021 Rektora AGH z 28 grudnia 2021 r.

Stopka