Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Do 12 kwietnia 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia do XXII konkursu o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela przyznawanej za najlepszą pracę naukową, rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich trzech latach itp.

Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, których wiek nie przekroczył 35 roku życia.

Nagrody w konkursie:

  • I stopia w wysokości 3000 euro,
  • II stopnia w wysokości 2500 euro,
  • III stropnia w wysokości 2000 euro.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Prorektora ds. Nauki AGH w formie papierowej (AGH bud. A-0, I p., pok. 103, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków) oraz elektronicznej (prorektor.nauka(at)agh.edu.pl).

Regulamin konkursu (plik pdf)

Stopka