Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii. Nabór trwa do 27 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. Data rejestracji w systemie e-COP upływa 20 czerwca br.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów badawczych.

Obsługę konkursu w AGH prowadzi Michał Ślósarzcyk (tel. 53-18, e-mail: michal.slosarczyk(at)agh.edu.pl) z Działu Obsługi Programów Międzynarodowych w Centrum Obsługi Projektów AGH.

Link do systemu e-cop

Formularz wniosku – dostępny w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowe informacje

Stopka