Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VI konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne. Całkowity budżet konkursu to 70 mln zł. Nabór wniosków trwa do 9 czerwca 2023 r. (do godz. 16.00). Data rejestracji w systemie e-COP upływa 2 czerwca br. (do godz. 23.59).

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje trzy tematy z zakresu tematycznego programu:

  • T4) Różne scenariusze rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych,
  • T6) Scenariusze selektywnej ochrony roślin,
  • T10) Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
  • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
  • konsorcja – składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

NCBR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania). Musi być realizowany w podziale na trzy fazy, obejmujące:

  • faza I – w ramach której możliwe jest finansowanie badań podstawowych lub badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
  • faza II – w ramach której możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
  • faza III – w ramach której możliwe jest finansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Obsługę konkursu w COP AGH prowadzi Barbara Syposz-Łuczak z Działu Obsługi Programów Krajowych (tel.: 32-59, e-mail: bsluczak(at)agh.edu.pl).

Link do systemu e-cop 

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka