Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Agencja Badań Medycznych dofinansuje w ramach konkursu projekty przewidujące utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 300 mln zł. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2023 r. (do godz. 12.00). Data rejestracji w systemie e-COP upływa 24 maja br. (do godz. 23.59).

Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, co powinno przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Stworzenie RCMC przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, ale zwiększy również udział polskich naukowców w rozwoju nauk medycznych oraz pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej. Powstanie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy rozwiązań ułatwiających pracę lekarzy.

Realizacja konkursu stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

W konkursie mogą brać udział podmioty (m.in. uczelnie) posiadające w swej strukturze już istniejące lub tworzone Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Obsługę konkursu w AGH prowadzi Barbara Syposz-Łuczak z Działu Obsługi Programów Krajowych w Centrum Obsługi Projektów (tel.: 32-59, e-mail: bsluczak(at)agh.edu.pl).

Link do systemu e-cop

Szczegółowe informacje o konkursie

Stopka