Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Do 2 marca 2023 r. (do godz. 16.00) trwa nabór wniosków w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów, które mają na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z dwóch modułów:

 • „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Dofinansowanie jest przyznawane w trybie konkursowym, na podstawie złożonych wniosków projektowych. 

Szczegółowe informacje

Stopka