Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

SONATA BIS 12 – konkurs dla młodych naukowców chcących stworzyć swój pierwszy zespół badawczy
  • 15.09.2022

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 12. Młodzi naukowcy, którzy chcą stworzyć swój pierwszy zespół badawczy, zyskają dzięki grantom stabilność finansową pozwalającą na zatrudnienie utalentowanych współpracowników i pracę nad skomplikowanymi tematami badawczymi. Budżet konkursu SONATA BIS 12 wynosi 120 mln zł. Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF trwa do 15 września 2022 r., do godz. 16.00.

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12

Stopka