Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Trwa nabór wniosków do dwustronnego konkursu SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze. Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godz. 16.00.

SHENG 3 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wraz z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego. Informacje zawarte w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji nie mogą być sprzeczne z informacjami ujętymi w poszczególnych sekcjach wniosku krajowego składanego w systemie OSF oraz w pozostałych załącznikach do wniosku.

Obsługą konkursów w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje, dokumentacja

Stopka