Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Nowatorskie projekty i pionierskie badania z szansą na dofinansowanie – konkurs MAESTRO 14
  • 15.09.2022

Ruszyła 14. edycja konkursu MAESTRO. Można w nim składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł. Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF trwa do 15 września 2022 r., do godz. 16.00.

Konkurs MAESTRO kierowany jest do doświadczonych badaczek i badaczy, wyróżniających się dużym dorobkiem naukowym i osiągnięciami, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, a ich efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej pięciu tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

W konkursie MAESTRO 14 wprowadzono nowy wymóg w stosunku do wnioskodawców, którzy otrzymali już wcześniej grant MAESTRO. Osoby te mogą złożyć kolejny wniosek tylko, jeśli są laureatami konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC) lub w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek uzyskał ocenę co najmniej w I etapie konkursu.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 14

Stopka