Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Nabór wniosków potrwa do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 16.00).

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje cztery tematy:

  • inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).


Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

  • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
  • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
  • konsorcja – składające się z maksimum trzech podmiotów: samych jednostek naukowych, samych przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i jednostek naukowych.


Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów AGH.

Szczegółowe informacje

Stopka