Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO. Program umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych z partnerami zagranicznymi z państw, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Wnioski można składać do 30 września 2023 r.

Wymogiem konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego wniosku w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W ramach konkursu można wnioskować o środki finansowe na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Wnioski można składać przez platformę ePUAP lub drogą mailową (innoglobo_aplikacje(at)ncbr.gov.pl)  w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wzory dokumentów konkursowych

 

Stopka